Mzt fit depoziții de slăbire

mzt fit depoziții de slăbire

Aşadar, plecând de la conceptualizarea şi definirea terorismului, vom aborda mai jos diferenţele de manifestare şi de identitate dintre terorism şi violenţele antisociale, revoluţionare pentru a înţelege şi surprinde tipul specific al formei de terorism fără însă a se face confuzie cu alte forme de manifestare antisocială. Terorism vs. Asocierea celor două forme de manifestare duce la mari confuzii. Unii folosesc aceste etichete urmărind un scop, iar alţii o dezinformare atât la nivel academic cât şi guvernamental.

Cert este că lipsa unor delimitări conceptuale a mzt fit depoziții de slăbire două concepte distincte nu ajută pe nimeni.

produse de slabit pentru sanatate

Iar dacă pentru unii a fost un real folos, pentru alţii a reprezentat confuzia şi haosul. Mai mult, o formă de manifestare a violenţei revoluţionare nu atinge scopuri nonconvenţionale şi indirecte faţă de o guvernare, grupare sau subiect uman. La baza unei manifestări a violenţei revoluţionare stă raţiunea, respectarea normelor legislative precum şi drepturile omului cu excepţia îndepărtării obstacolului care poate fi un guvernant, guvern sau o grupare etnică. Iar Ganor defineşte terorismul pentru a sublinia diferenţa între violenţa revoluţionară şi terorism, ca o metodă a intimidării, constituită din acţiuni violente repetate, însuşită de actori individuali, statali sau grupări, din motive iraţionale, în care ţintele directe ale violenţelor nu sunt şi ţintele principale.

Victimele umane sunt de obicei alese aleatoriu sau selectiv, mzt fit depoziții de slăbire grup ţintă consumator de media, de 22 turism, de alimente; din transportul în comun; grup politic sau religios; etc.

Procesele de comunicare bazate pe ameninţări din partea teroristului, membru al unei organizaţii, la adresa unei victime, reprezentant al societăţii civile, sunt folosite cu scopul de a manipula ţinta principală guvern, grupare sau subiect umantransformând-o într-o ţintă a terorii, o ţintă a pretenţiilor, o ţintă a atenţiei, în funcţie de scopul primar urmărit: intimidare, coerciţie, propagandă, şoc şi haos.

Aşadar, nu putem asocia conceptul de terorism cu violenţa revoluţionară de dragul etichetărilor. Cum s-a amintit, violenţa revoluţionară aparţine formei de manifestare a violenţei îndreptate către un reprezentant al puterii, iar terorismul implică ţinte indirecte scopului urmărit. Spre exemplu revoluţia americanărevoluţia franceză şi respectiv revoluţia din România sunt modele ale violenţelor revoluţionare care au legătură directă cu ţinta.

Psihologia Terorismului PDF | PDF

Astfel, spre exemplu, în mod repetat se declară că poziţia oficială siriană este aceea că Siria nu este implicată în organizaţiile teroriste; mai degrabă, aceasta sprijină mişcările pentru 23 eliberare naţională.

Uneori s-au acceptat unele biasări cum că terorismul şi eliberarea naţională sunt două extreme pe scara utilizării legitime a violenţei. Este imposibil, conform acestei abordări, pentru orice organizaţie să fie şi o grupare teroristă şi una de mişcare pentru eliberare naţională în acelaşi timp. Acestea au încercat să susţină clişeele de eliberare naţională prin recurgerea la diverse argumente, în loc să exprime clar mzt fit depoziții de slăbire atunci când o grupare sau organizaţie alege terorismul ca şi mijloc, ţinta luptei lor nu poate justifica acţiunile lor.

Luptătorii pentru libertate sau revoluţionarii nu aruncă în aer autobuze în care se află non- combatanţi; ci terorişti fac asta. Luptătorii pentru libertate nu pun la cale capturarea şi masacrarea elevilor de şcoală ci recurg la proteste paşnice fără să ucidă subiecţi umani. A priori, luptătorii pentru libertate sunt incapabili să comită acţiuni teroriste. În contrast cu terorismul, nici un luptător pentru libertate nu a atacat subiecţi umani inocenţi în mod deliberat.

Un revoluţionar niciodată nu a ucis în mod deliberat copii, tineri, turişti, sau alţi subiecţi umani nevinovaţi care s-a întâmplat să locuiască în acea zonă de conflict sau care s-au asociat cu o grupare etnică şi religioasă cu cei care reprezintă şi generează conflictul din zona respectivă. Teroristul este un mesager al asupririi şi al subjugării identificându-se cu ideologia acelor criminali care ucid oameni nevinovaţi.

Această abordare întăreşte tentativa organizaţiilor teroriste de a prezenta terorismul şi lupta pentru libertate ca două concepte contradictorii.

Abordarea, astfel, joacă rolul de a-i considera terorişti prin susţinerea dreptului lor, dar din moment ce aceştia luptă să înlăture o persoană pe care ei o consideră un ocupant străin, aceştia nu pot fi consideraţi terorişti. Ideea că un luptător pentru libertate nu poate fi implicat în terorism, crimă şi ucideri nediscriminante este, desigur, neîntemeiată.

Întrebarea este dacă se poate ajunge pe cât posibil la o definiţie a terorismului exhaustivă şi obiectivă, care poate constitui un fundament acceptat şi stabilit pentru cercetare academică, la fel ca şi facilitarea de operaţiuni la scară internaţională împotriva săvârşitorilor de acţiuni teroriste Ganor, mzt fit depoziții de slăbire Ariel face diferenţa dintre terorism ca formă de manifestare mzt fit depoziții de slăbire eliberare naţională.

El argumentează că eliberarea naţională reprezintă violenţa maselor faţă de o guvernare care nu acceptă drepturile societăţii civile. O revoltă sau eliberare naţională se 25 diferenţiază de terorism prin faptul că eliberarea naţională nu presupune uciderea de oameni în masă în mod deliberat şi aplicarea unor atentate sinucigaşe. Se mai poate diferenţia eliberarea naţională de terorism prin organizarea spontană a violenţei împotriva statului fără a lovi în persoane care nu mzt fit depoziții de slăbire legătură directă cu statul cum sunt de astfel funcţionarii publici sau senatorii şi deputaţii.

Are mai degrabă un caracter de răsturnare a guvernului prin metode de revolte şi lozinci antiguvernare decât plasarea de explozibili în transportul în comun şi intimidarea unui grup de consumator.

Asocierea acestor termeni duce la confuzie şi dă naştere la categorii sau concepte false, relevante definirii terorismului. Cunoaştem un caz similar datorită informărilor false şi numele de ceai de slăbire asocierilor repetate între terorism şi atacul de gherilă când au fost atentatele în Spania 11 martie Fără o distincţie clară între forma de manifestare a grupării de gherilă ETA şi forma de manifestare a grupării Al-Qaeda, s-a ajuns să se creadă că gruparea ETA purta vina celor petrecute în Spania.

După un demers ştiinţific şi a identificării cu forma de manifestare specifică atentatului săvârşit de Al-Qaeda, s-a aflat cine a stat în spatele acestor atacuri sinucigaşe.

Aşadar, terorismul şi atacul de gherilă sunt două strategii de insurgenţă cu totul diferite Radu, Acest control este de multe ori doar parţial. De fapt nevoia de control şi dominare a unui teritoriu este un element-cheie al strategiei de insurgenţă a grupărilor de gherile. Când un grup din societatea civilă recurge la ostilitate faţă de o guvernare din 27 motive politice sau religioase, acea grupare are de a face cu ţinta, iar când o grupare din societatea civilă ucide civili fără să aibă legătură cu ţinta se numeşte terorism.

Strategia teroristă nu urmăreşte un control tangibil al teritoriului. În ciuda faptului că teroriştii încearcă să îşi impună voinţa asupra societăţii civile şi să activeze un comportament prin mediatizarea temerilor iraţionale, ei nu au linii de demarcaţie geografică. Terorismul, ca strategie, nu se bazează pe teritoriile ocupate pentru a le elibera, ci rămâne în domeniul influenţei psihologice, lipsindu-i elementele materiale ale atacului de gherilă.

Şi la nivel tactic putem face diferenţa prin faptul că formaţiunile de gherilă luptă de obicei în plutoane sau unităţi de mărimea companiilor, uneori chiar în batalioane şi brigăzi. În schimb teroriştii acţionează în unităţi mici, de obicei de la asasinul care ucide fără complici sau de la o persoană care centura abdominala pentru slabit şi plasează un dispozitiv exploziv până la o echipă de luare de ostatici formată din 5 respectiv 50 de persoane.

Spre exemplu 19 terorişti în 11 septembrie au ucis mii de persoane, şocat, traumatizat, intimidat pentru a dovedi vulnerabilitatea societăţii civile Schmid, ; Williams, Cercetările din ultima vreme au mzt fit depoziții de slăbire în evidenţă noua identitate a terorismului modern care a căpătat noi forme de manifestare. Unele cogniţii de alcătuire ale conceptului de terorism au variat atât de mult încât s-a pierdut din vedere identitatea reală a acestui fenomen, trecându- se foarte uşor de la simple etichetări asupra unor forme ale violenţei care nu se pot identifica cu terorismul până la biasări din partea guvernanţilor şi a multor cercetători.

Mai mult, încă nu s-a conturat conceptul terorismului din motive culturale, sociale, religioase, politice şi 28 legislative. Prezentul capitol a subliniat o analiză critică asupra teoriilor şi cercetărilor actuale legate de identitatea terorismului, propunând totodată un criteriu cognitiv pentru a-l înţelege.

Ряд платных телефонов, остановился и оглянулся. Позади уже закрывались двери. Беккер понял, что совершил какой-то промах. - Да, наше агентство имеет к директорскому кабинету.

Din considerente ştiinţifice, vom sublinia o definiţie unanim acceptată, relevantă definiţiei terorismului astfel, identitatea terorismului este rezultatul procesului de explorare şi structurare a propriilor caracteristici în urma căruia rezultă interfaţa terorism-grup-ţintă. Terorismul este reperul esenţial al tuturor manifestărilor antisociale în numele unor cogniţii ideologice sau doctrine politico-religioase în contradicţie mzt fit depoziții de slăbire raţiunile umane, morale, legislative şi culturale.

Terorismul mai reprezintă interfaţa-cognitivă a propriei identităţi criminale în care sunt incluse politicile, ideologiile, algoritmul şi euristicele demersurilor antisociale ale acestuia. Ele constau în calitatea explicaţiilor şi în metodele care au fost aplicate pentru a produce aceste explicaţii plauzibile asupra fenomenului terorist de către cercetători. Explicaţiile teoriilor de mai jos diferă în câteva moduri fundamentale de alte tipuri de explicaţii cum ar fi cele bazate pe simţul comun, credinţe sau analize subiective de tip politic sau religios.

O teorie nu poate fi invalidată în mod direct. Esenţa ei constructivă nu poate fi adevărată sau falsă şi aserţiunea care stă la baza teoriei poate fi sau nu testată definitiv. Validitatea şi viabilitatea teoriilor de mai jos pot rezida în sistemele de cercetare şi, mai ales, în modelele consistente pe care le generează.

Modelarea implică aplicarea unei teorii la o manifestare specifică terorismului. Iar modelul aplicat poate fi testat şi validat. Filtrate prin prisma modelărilor şi a sistemelor de cercetare pentru a genera, cele şase teorii înregistrează plusuri şi minusuri. Aşadar, teoria multicauzală, politico-socială, politico-religioasă, organizaţională, biologică şi teoria psihologică şi-au dovedit viabilitatea, fiind abordate critic din perspectiva celor mai recente studii de specialitate care au contribuit la structura de bază a acestora.

Teoria multicauzală Terorismul a apărut datorită mai multor factori — nu doar psihologici, ci şi economici, politici, religioşi, culturali şi sociali.

  1. Politici Și Strategii de Cooperare Polițienească În Lupta Împotriva Terorismului | PDF
  2. Modalitate eficientă de a pierde în greutate
  3. Cura de slabire cu fructe si iaurt
  4. Воспользоваться.
  5. И вкось.

Există chiar ipoteza că ar fi cauzat de factori biologici Slabeste prin dans, Metode de slabit burta este, aşadar, un 30 fenomen multicauzal şi ar fi eronat să considerăm că un act terorist are doar o singură cauză, cum ar fi nevoia psihologică a teroristului de a comite un act de violenţă pentru a mediatiza ideologia grupării teroriste de care aparţine.

Studiile Williams, ; Chomsky ; Hoffman, ; Ariel ; Post, de azi aduc noi argumente care pot contrazice teoria multicauzală. Spre exemplu studiile de faţă susţin că formele de manifestare ale terorismului au evoluat de la reacţii politice la cele de constrângere socială prin dobândirea unor comportamente antisociale. Alte studii Sookhdeo ; Beach ; Ahmed susţin că formele de reacţie a terorismului sunt cauzate de politica imperialistă americană mai degrabă decât de teoria clasică a cauzelor multiple.

Iar HorganHorgan şi Taylor şi Schmid scot în evidenţă reacţii psihopatologice la răspândirea valorilor democratice liberale — având multe în comun cu anomaliile care au marcat cea de-a doua jumătate a secolului XX: comunismul, fascismul şi nihilismul. Ranstorppg.

Îl putem, de asemenea, aminti pe Buşpg.

cum poate mama ocupată să piardă în greutate

Teoria multicauzală este cea mai susţinută de centrele academice datorită caracteristicilor generale pe care le conţine, dar a primit şi numeroase critici datorită consistenţei externe slabe în explicitarea unor cauze specifice ale mzt fit depoziții de slăbire. Teoria politico-socială studiază grupările teroriste, punând un accent deosebit pe analiza demersurilor şi formelor care se desfăşoară în rândul acestora.

Alternativa la ipoteza conform căreia un terorist se naşte cu anumite trăsături de personalitate care îl determină să devină terorist este 32 că principalele cauze ale terorismului se găsesc în influenţele factorilor politici şi sociali.

Russell şi Mullen consideră universităţile ca fiind principalele locuri de recrutare a teroriştilor. După identificarea unuia sau a mai multora dintre aceste cadre, analiştii pot face distincţia dintre factorii care au instaurat violenţa, pe de o parte, şi precondiţiile care le-au permis acest lucru.

Mzt fit depoziții de slăbire politici precum Johnson şi Crenshaw au împărţit factorii în factori permisivi, care produc o strategie teroristă şi atrag dizidenţii politici, şi factori situaţionali direcţi, care motivează teroriştii. Cauzele permisive includ urbanizarea, sistemul de transporturi care permite teroristului să fugă repede în altă ţară cu avionulmijloacele media, accesul la arme şi absenţa măsurilor de siguranţă.

Un exemplu de factor situaţional pentru palestinieni este pierderea Palestinei. Pot fi amintite mai multe exemple de teorii internaţionale şi naţionale sau subnaţionale. Un exemplu de ipoteză ambientală internaţională este punctul de vedere propus de Jenkins ; ; ;conform căruia eşecul mişcărilor de gherilă rurale din America Latină a influenţat migraţia rebelilor spre oraşe.

Această ipoteză scapă, totuşi, din vedere cauzele naţionale ale terorismului latino-american şi nu explică de ce mişcările de gherilă rurale continuă să ameninţe Columbia. Este o tactică susţinută de folosirea terorii organizate de către un stat, o mişcare, o facţiune sau de către un grup restrâns de indivizi.

De fapt, fostul şef al Direcţiei de Informaţii Militare din România asociază conceptul socio- politic revoluţionar tehnologie ultraslim de slabire terorismul politic, făcând referire la cele trei concepte socio-politice în faze de conflict: teroarea revoluţionară, teroarea nerevoluţionară şi teroarea represivă.

Cu toate că argumentul susţinut de Mărgărit este un punct sensibil, susţinem esenţa tare a conceptului propus în vederea înţelegerii teoriei politice sociale fără însă a face o asociere între cele trei concepte social-politice cu forma de manifestare a terorismului.

Teoria social-politică asupra fenomenului terorist are o consistenţă internă şi externă plauzibilă şi poate explicita cauzele celor care recurg la terorism. Teoria social-politică a primit foarte 34 multe critici din partea comunităţilor ştiinţifice din domeniul psihologiei, din mzt fit depoziții de slăbire unor explicaţii lipsite de conţinut, cu privire la unele cauze psihopatologice sau biologice.

Însă această teorie are burta gras pierde in 1 luna mai mare susţinere atât la nivel academic cât şi guvernamental.

Teoria politico-religioasă Consecinţele multor cercetări asupra fenomenului terorist au impus o altă concepţie, împărtăşită azi de majoritatea psihosociologilor politici precum Horgan şi Schmid şi a teologilor islamici precum Ruthven şi Ahmed, că diferenţa dintre normal şi patologic nu este definitiv fixată de condiţiile necesare şi suficiente care se aplică în mod mecanic fenomenelor observabile sau conform unor mzt fit depoziții de slăbire, ci ar putea fi luată în considerare teoria politico-religioasă care ia în calcul reacţiile politice şi religioase a teroriştilor la constrângerile lor religioase.

Un studiu Lieth, de de pagini al Institutului Soester din Germania confirmă că crima şi comportamentul antisocial la terorişti sunt de natură religioasă. Această teorie este cea mai utilizată de către cercetători în vederea explicitării formelor de manifestare ale terorii Sookhdeo,Burgess, ; Laqueur, ; Ranstorp, în domeniul terorismului religios şi politic pentru a face cunoscut cogniţiile grupărilor care promovează ura şi teroarea în numele religiei.

Teoria face referire la motivele care îi animă pe terorişti să ucidă. Motive politice pentru care trebuie să moară, motive ale legitimărilor politice sau de atribuire a destinului religios în vederea îndeplinirii sarcinii pentru a ucide reprezentând ideea luptei totale pentru drepturile politico-religioase furate pentru a le recâştiga Popa, Simileanuîn lucrarea sa Terorismul, doctrină politico- religioasă, face referire la această teorie, argumentând că există unele condiţii necesare generărilor de conflicte precum: discriminările religioase cu cele etnoculturale şi politice, prozelitismul religios agresiv şi violent; şi unii factori care declanşează şi menţin conflictele: polaritatea sistemului politic, guvernanţii incompetenţii şi lipsa totală a echilibrului socio-economic, discrepanţe de status, voinţa de conflict şi tradiţia istorică.

Burgess şi Hoffman fac şi ei referire la teoria politico-religioasă, argumentând că în prezent grupările teroriste nu sunt formate, de obicei, din oameni violenţi, cu tulburări psihice sau de personalitate cum susţin unele ipotezeci din indivizi care folosesc intimidarea civililor şi violenţa ca armă pentru a-şi atinge scopul ideologiei lor politico-religioase.

Hochgeladen von

De mzt fit depoziții de slăbire, Sookhdeo susţine că teoria politico- religioasă are la bază violenţa care poate să reprezinte un obiectiv strategic, implicând costuri şi beneficii calculabile şi să fie folosită ca parte a unui angajament moral pentru o anumită cauză politico-religioasă. E posibil ca teroriştii să urmeze o atare cauză, ghidaţi fiind de sentimente de loialitate, altruism şi dreptate, pe care, dacă ar avea alte consecinţe, le- am putea considera admirabile. Subiecţii umani care aleg calea violenţei 36 sunt, de obicei, oameni obişnuiţi, care fac parte din grupuri ieşite din comun, iar pentru a le putea înţelege comportamentul, ar fi mai indicat să urmărim nu atât psihologia individuală, cât pe cea de grup şi de apartenenţă.

Post afirmă că există aspecte din antecedentele teroriştilor care pot fi comparate cu acelea ale membrilor unor bande sau culte religioase, la care căutarea identităţii prin aderarea la grup facilitează adoptarea unei cogniţii radicale.

Studiul felului în care oamenii aderă la grupări violente scoate în evidenţă, adesea, mai multe detalii mai degrabă despre legăturile de prietenie şi dragoste decât despre problemele politice. Ideologia poate deveni un teren de testare pentru aderare, demonstrând angajamentul faţă de cauza grupării.

Iar Williams şi Laqueur fac dezvăluiri cu privire la teoria politico-religioasă, subliniind transformarea cauzei teroriştilor într- un război, transformare importantă pentru ei, care căutau să-şi verifice credinţa prin confruntările militare. Cu toate că sunt, de obicei, limitate, resursele de care dispun teroriştii au un impact puternic, din cauza pagubelor fizice şi mediatice produse mzt fit depoziții de slăbire vederea atingerii scopului lor politico-religios.

Teoria organizaţională studiază un grup mare de subiecţi, implicând un set precis de relaţii şi interacţiuni între grupări rivale ale teroriştilor şi modalitatea lor de funcţionare la nivel organizatoric.

În organizaţiile teroriste sunt mai multe modalităţi de desfăşurare a unor activităţi precum: instruirea şi supunerea faţă de reglementările propuse, selecţia şi 37 repartiţia personalului implicat, instrucţia şi devotamentul subiecţilor care sunt în organizaţie, respectarea şi ascultarea de ordine superioare, imaginea şi etica grupului care trebuie promovate.

Crenshaw, ;apelează la o teorie organizaţională a mzt fit depoziții de slăbire văzându-l ca fiind un şir de acţiuni strategice şi raţionale decise de o grupare. Crenshaw nu şi-a susţinut substanţial convingerile cu studii de caz care să demonstreze că deciziile sunt luate colectiv de grupările teroriste.

Acest gen de informaţie este oricum greu de obţinut mzt fit depoziții de slăbire lipsa unui intrus în gruparea teroristă sau a unui informator plătit din cadrul poliţiei.

Интернете, напечатает в газетах, на рекламных щитах. Короче, он отдаст ключ публике.

Buş face referire la această teorie pornind de la decizii luate de către terorişti în grup. De fapt, autorul subliniază un grup terorist coeziv condus de către un lider care poate determina ca indivizii să reprezinte grupul şi gândirea de grup în vederea unor atitudini sau convingeri favorabile ideologiei de grup. Teoria biologică Teoria biologică relevantă comportamentelor antisociale la terorişti sugerează influenţele biologice neuronale, hormonale şi biochimice care determină un comportament dat, specific teroristului.

Hubbard adoptă o teorie fiziologică în analizarea cauzelor terorismului. Aceste substanţe fiind produse în organismul teroristului, Hubbard trage concluzia că, în 39 mare parte, violenţa teroristă nu îşi are rădăcinile în psihologie, ci în fiziologia teroristului, ca urmare a reacţiei la stres.

Hubbard concluzionează că ar exista o posibilă explicaţie pentru răspândirea terorismului, aşa-zisul efect contagios.

MENIU Pentru SLABIRE 1900 KCAL - Ce Mananc intr-o zi!

Oots şi Wiegele au propus şi ei un model psihopatologic la terorişti, bazat pe fiziologie. Modelul lor demonstrează că starea psihologică a potenţialului terorist are implicaţii importante în stabilitatea societăţii. Una dintre aceste atitudini ar putea fi machiavelismul, deoarece teroriştii au tendinţa de a-şi manipula atât victimele, cât şi presa, publicul şi autorităţile.

Conform lui Oots şi Wiegele, un potenţial terorist devine terorist printr-un proces psihologic, fiziologic şi politic. Guttman consideră la rândul său că acţiunile teroriste vizează mai mult publicul decât victimele imediate.

slabit tiroida

Până la urmă, acesta se va confrunta cu revendicările teroristului. Mai mult, în analizele lui Guttman, teroristul are nevoie mai degrabă de un public liberal decât de unul de aripă dreaptă pentru a reuşi. Liberalii acceptă ideologia că 40 teroristul susţine că şi-a anunţat atentatul. Teroristul cere de asemenea şi control liberal asupra mijloacelor media pentru transmiterea ideologiei lor.

International Encyclopedia of Terrorism,p. Marea diversitate a modurilor de manifestare a acţiunilor teroriste se explică atât prin strategiile lor tot mai variate şi mai elaborate, cât şi prin accesul structurilor respective la tehnologiile avansate, în frecvente situaţii acestea urmărind achiziţionarea de armament neconvenţional arme chimice, biologice etc. Astfel, în prezent, în contextul impresionantei dezvoltări a ştiinţei şi tehnicii, pe lângă slăbit motogp pozitive, se constată şi apariţia unor noi forme de terorism, pe care literatura de specialitate le încadrează în: terorism informaţional, cyberterorism, megaterorism, bioterorism şi - poate cel mai grav şi mai primejdios prin forţa sa distructivă - terorismul NBC nuclear, bacteriologic şi chimic. Prevenirea, urmărirea şi răspunsul la aceste noi forme potenţiale de terorism trebuie completate cu metode de apărare împotriva unor posibile scenarii de ameninţare.

Această teorie este cea mai contestată. Sunt foarte multe critici aduse acestei teorii şi este uneori pusă sub semnul întrebării. Această teorie are o consistenţă internă redusă iar când este comparată cu paradigma kamikaze Laurenţiu, sau cu alte forme motivaţionale şi alocare de resurse cognitive Sookhdeo,teoria biologică are puţine şanse de a fi susţinută.

Încărcat de

Totuşi, teoria biologică câştigă teren acolo unde cercetările recente din domeniile psihobiologice, interdisciplinare, developmentale şi comparative pot furniza aceste informaţii utile explicitării comportamentului terorist, din mzt fit depoziții de slăbire acestei teorii Dăbală, Teoria psihologică Teoria psihologică cu privire la terorism explică şi se ocupă cu studiul mzt fit depoziții de slăbire al comportamentului violent şi agresiv, al proceselor informaţionale şi discrepanţelor cognitive, al predispoziţiilor genetice şi ambientale cu caracter infracţional.

Teoria psihologică a terorismului 41 explică de fapt gândirea şi procesele fizice ale teroriştilor, selecţia subiecţilor, cu predispoziţii criminale şi motivaţiile de aderare la o grupare teroristă.

Spre deosebire de analiştii politici şi sociologi, care sunt interesaţi de contextele sociale şi politice ale grupărilor teroriste, relativ puţinii psihologi care studiază terorismul sunt cel mai mult interesaţi de micro-nivelul teroristului independent sau al grupării teroriste.

Teoria psihologică se focalizează în primul rând pe cercetarea minţilor criminale şi se ocupă cu studiul teroriştilor în sine, adică recrutarea şi includerea lor în grupări teroriste, cogniţiile teroriştilor, personalitatea, convingerile, atitudinile, motivaţiile şi cariera lor.

Teoria psihologică a terorismului mai studiază asigurarea psihologică a teroriştilor pentru a face faţă situaţiilor de criză psihică, comportamentală, cura de slabit moarte şi de conştiinţă în timpul actelor sinucigaşe pentru îndeplinirea ordinelor superioare de atac şi luptă.

Citițiși